Se ref fra generalforsamling

 

 

Sep 2020 - Se forslag til Lokalplan

https://toender.dk/hoeringer/lokalplan-nr-105-737-sommerhusomrade-bolilmark-romo

 

---------OOO-----------

 

Vi har fået renset grøfterne op, så vi bedre kan klare noget regn uden at jeres grunde bliver for sumpede.

Egentlig skulle dette have foregået i vinter, hvor der normalt er frost, men den udeblev jo i år.
Nu var undergrunden tilstrækkelig fast til at gravemaskinen kunne arbejde.
Desværre har gravemaskinen efterladt sig spor, men det kunne desværre ikke helt undgås.

 
13.04.20

Bunken med stabilgrus er blevet flyttet til hjørnet med Ringvejen og Blåbærvej.

Stabilgruset er tænkt til reparation af huller på stikvejene som Grundejerforeningen ikke vedligeholder.

 

 

 

 

MØDE MED TØNDER KOMMUNE OM NY LOKALPLAN

Tønder kommune har på baggrund af det store antal ansøgninger om dispensationer og bestyrelsens klager over manglende respekt for regulativerne i den gældende plan besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.

På det indledende møde blev vi beroliget med, at der ikke er nogen skjult dagsorden, således er der ingen planer om at ændre kloakerings- eller forsynings- og renovationsvilkårene.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vi gerne vil have de bestemmelser, der normalt gives dispensation til indskrevet i den nye plan, men at vi i øvrigt er godt tilfreds med den eksisterende plan, blot er vi meget utilfredse med, at kommunen ikke sørger for, at reglerne bliver overholdt af alle.


Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

    © Birthes Webdesign