Se referater 2021

 

August 2021

Kære medlem af Bolilmark Grundejerforening.

 

Indkaldelse til  generalforsamling 18.09.2021

- læs Dagsorden her
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Forårets første bestyrelsesmøde 1 maj 2021 i grundejerforeningen, hvor fysisk fremmøde var muligt,
 blev indledt med maling og rengøring af vores posthus.

--------OOO-----------

 

Sep 2020 - Se forslag til Lokalplan

https://toender.dk/hoeringer/lokalplan-nr-105-737-sommerhusomrade-bolilmark-romo

 

---------OOO-----------

 

 
13.04.20

Bunken med stabilgrus er blevet flyttet til hjørnet med Ringvejen og Blåbærvej.

Stabilgruset er tænkt til reparation af huller på stikvejene som Grundejerforeningen ikke vedligeholder.

---------OOO-----------

 

 

 

MØDE MED TØNDER KOMMUNE OM NY LOKALPLAN

Tønder kommune har på baggrund af det store antal ansøgninger om dispensationer og bestyrelsens klager over manglende respekt for regulativerne i den gældende plan besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.

På det indledende møde blev vi beroliget med, at der ikke er nogen skjult dagsorden, således er der ingen planer om at ændre kloakerings- eller forsynings- og renovationsvilkårene.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vi gerne vil have de bestemmelser, der normalt gives dispensation til indskrevet i den nye plan, men at vi i øvrigt er godt tilfreds med den eksisterende plan, blot er vi meget utilfredse med, at kommunen ikke sørger for, at reglerne bliver overholdt af alle.


Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

    © Birthes Webdesign