Nyheder

 

Juni 2024 - ref fra bestyrelses møde

 

Maj 2024 -Nyt tiltag fra grundejerforeningen

Bolilmark Grundejerforening ønsker grundlæggende at der er rent i vores område og det er det også.

Men af og til ser vi poser med hundeefterladenskaber ligge rundt i landskabet. Nok fordi hundeejeren ikke kunne komme af med posen.

Vi har også hørt at hundelorte poser som bruges i Tyskland er nedbrydelige, hvilket de jo ikke er i Danmark.

For at øge mulighederne for at kunne komme af med den fyldte pose, ønsker vi at vores medlemmer stiller deres skraldespand til rådighed til dette formål. Det skal naturligvis være frivilligt.

For at hundeejerne kan se at her må de gerne komme deres brugte hundepose i, kan man anbringe dette klistermærke på sin skraldespand ud for rummet til RESTAFFALD.

Bolilmark Grundejerforening har indkøbt et antal klæbeskilte, som man kan rekvirere gratis ved henvendelse til kassereren Carsten Roos

Carsten.roos@gmail.com

Mob. 30513357

Skiltet vil blive lagt i jeres postkasse i postkassehuset Ringvejen 27A næste gang kassereren er på Rømø.

Hilsen
Bestyrelsen

 

Ny lokalplan  105-737 trådte i kraft 7. juli 2021.

Forårets første bestyrelsesmøde 1 maj 2021 i grundejerforeningen, hvor fysisk fremmøde var muligt,
 blev indledt med maling og rengøring af vores posthus.

--------OOO-----------

Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.