Efter generalforsamlingen den 21.juni 2014 :

Orientering om adgangsforholdene ifm naturplejeprojekt
ved skovfoged Jens Hjerrild Hansen fra Lindet skov .

  

Jens Hjerrild Hansen står for pasningen af dele af arealerne på Rømø, hvoraf mange gror til i pilekrat. Pasningen omfatter bl.a. området sydvest for Bolilmark.

Nemmeste måde at pleje et område – er kreaturer. Derfor påregner man at indhegne 57 ha senest 14. aug. 2014 og indsætte 10-12 stk Galloway/højlandskvæg. Der et lille stykke skov med i indhegningen mod øst, så dyrene kan gå i skygge.

Der er opsat 2 klaplåger, og man må gerne gå igennem området.

Formål er at beskytte klitheder og strandenge.