Generalforsamling

Grundejerforeningen for sommerhusområdet nr. 707 ”Bolilmark” indkalder hermed til ordinær generalforsamling  

Lørdag den 18.03.2023 kl. 14.00

 

Enjoy Resorts Rømø, Havneby

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab.
 4. Bestyrelsens forslag til budget 2023:
  Herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  a.   Sten Scheller (modtager genvalg). Vælges for 2 år.
  b.   Orla Olesen (modtager genvalg).Vælges for 2 år.
  c.   Vibeke Appel (modtager genvalg).Vælges for 2 år.
  d.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
            Holger Nissen (modtager genvalg).
            Gitte Wadskjær (modtager valg).
  e.   Valg af revisor.
  f.    Valg af revisorsuppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

 15.00 – 15.30 Brandkaptajn Jakob Rasmussen, Rømø Frivillige Brandvæsen fortæller om Rømø Frivillige Brandværn, træer og affaldsgrene på egen grund og dermed brandfare, brandbekæmpelse, branddaskere osv.

 

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

© Birthes Webdesign