Generalforsamling

Grundejerforeningen for sommerhusområdet nr. 707 ”Bolilmark” indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Lørdag den 21.marts 2020 kl. 14.00

 

Enjoy Resorts Rømø, Havneby

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Forelæggelse af regnskab.

4.      Bestyrelsens forslag til budget 2020.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a.     Carsten Roos (modtager gerne genvalg). Vælges for 2 år.

b.    Pia Lorenzen (modtager gerne genvalg). Vælges for 2 år.

c.     Sten Scheller (modtager gerne genvalg). Vælges for 1 år.

d.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Holger Nissen (modtager gerne genvalg).
Inge Laursen (modtager gerne genvalg).

e.    Valg af revisor.

f.      Valg af revisorsuppleant.

7.      Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.

(Forslag skulle være indgivet til bestyrelsen skriftligt eller pr. e-mail senest den 15. januar 2020.)

8.      Eventuelt.

 

Bestyrelsen har indbudt Tønder Kommune, der orienterer om status i  arbejdet omkring en kommende lokalplan for Bolilmark Grundejerforening.
Det vil blive annonceret på vores hjemmeside.

                I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

© Birthes Webdesign