Bolilmark Grundejerforening

(Mangler du en fuldmagt - så se et eksempel her)

Ekstraordinær generalforsamling i Bolilmark Grundejer Forening.

 Lørdag den 23. september 2017 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Rømø

 

Vedtægtsændringer og Nyvalg til hele bestyrelsen

Bestyrelsen konstaterede på sit møde den 3. september 2017, at den ikke kan skabe det nødvendige grundlag for at kunne samarbejde.

Dagsorden:

·       Velkomst ved formanden

·       Valg af dirigent

·       Udpegning af referent og stemmetællere

·       Generalforsamlingen skal træffe beslutning, om det skal være de gældende vedtægter, eller om det skal være forslaget til nye vedtægter, den nye bestyrelse skal arbejde videre med.
- Hverken de gældende vedtægter eller bestyrelsens forslag til vedtægter er til debat.

·       Nyvalg til samtlige bestyrelsesposter. 

·       Valg af suppleanter

·       Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne møder talstærkt op, så vi kan få valgt en samarbejdsdygtig bestyrelse, der kan leve op til Foreningens formål om, at løse de for parcelejerne værende fælles opgaver, derunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, fortove, grøfter, postkasseanlæg, stemmeværker og diger m.v.

 

På bestyrelsens vegne
Sten Scheller
Formand

 
-----------------------

 

Læs Referat fra  Generalforsamling 2017.pdf

 

 

 

© Birthes Webdesign