ARKIV

Se også under referater

Aug 2016

MØDE MED TØNDER KOMMUNE OM NY LOKALPLAN

Tønder kommune har på baggrund af det store antal ansøgninger om dispensationer og bestyrelsens klager over manglende respekt for regulativerne i den gældende plan besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.

På det indledende møde blev vi beroliget med, at der ikke er nogen skjult dagsorden, således er der ingen planer om at ændre kloakerings- eller forsynings- og renovationsvilkårene.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vi gerne vil have de bestemmelser, der normalt gives dispensation til indskrevet i den nye plan, men at vi i øvrigt er godt tilfreds med den eksisterende plan, blot er vi meget utilfredse med, at kommunen ikke sørger for, at reglerne bliver overholdt af alle.


1. dec 2014

Bestem om Bolilmark og Toftum skal have fiberbredbånd

SE/Stofa tilbyder dig en sommerhuspakke med Stofa fiberbredbånd 20/20 Mbit inkl. wifi samt Stofa TV Pakke 1 med blandt andet 7 tyske kanaler til 299 kr./md.


Sep 2014:

Operation  NABOHJÆLP


Juli 2014:

Naturplejeprojekt - Se kort over kreaturindhegning


5. juli 2013:

Gren-affald

På borgermødet 2012 på Rømø blev kommunen gjort opmærksom på at forholdene omkring bortskaffelse af grenaffald var vanskelige. Problemet er at større mængde tørre grene mellem husene udgør en stor brandfare i tørre perioder. Genbrugspladsen har haft meget begrænsede åbningstider.

Siden april måned 2013 har grenpladsen på Havnebyvej 114 haft døgnåbent, hvilket skulle afhjælpe problemet. Grenpladsen har en meget central placering på Rømø, afstanden fra nord- og sydøen er næsten ens.

Jeg håber at man i sommerhusområderne er tilfredse med ordningen og finder den tilstrækkelig.

Hvis I har kommentarer til ovenstående, hører jeg gerne fra jer.

Venlig hilsen
Christian Christesen
Team Vej, Park og Arealdrift
Teknik- og Miljø


15.maj 2013

Lene Øvig, Tønder kommune,  oplyser  at der ingen planer er for at kloakere på Bolilmark de næste mange år.