Links

Lokalplan nr. 707  for Sommerhusområdet nr 7 - Bolilmark

 

Tønder kommune arbejder på en modernisering af Lokalplan 707 for Bolilmark. Repræsentanter fra Tønder kommune delte deres tanker og planer omkring dette arbejde,  med os på vores seneste generalforsamling den 30/4.

Blandt andet kom det på mødet frem, at Tønder kommune påtænker at aflyse lokalplan 707 på alle grunde samt at ny lokalplan for området ikke på tænkes tinglyst på grundene.

 

Denne udmelding har foranlediget at bestyrelsen er meget bekymret for den fremadrettede mulighed for finansiering af vedligeholdelsen af vores unikke og smukke sommerhusområde.   

 

Af den eksisterende Lokalplan 707 fremgår følgende tekst under afsnittet Grundejerforening:

 

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhuse er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen har til formål at løse fælles opgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg  m.v. Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.  i den nye Lokalplan for området

 

Denne tinglyste pligt til medlemskab af grundejerforeningen er unik for vores sommerhusområde. Bestyrelsen ønsker at fastholde denne tinglyste pligt, idet det er bestyrelsens opfattelse, at denne medlems pligt er forudsætningen for at vi kan opretholde et fornuftigt årligt budget, at vedligeholde vores område for.

 

Bestyrelsen har derfor taget kontakt til Tønder kommune idet der ønskes en dialog på ovennævnte område. 

 

 

 

Læs evt også

 

© Birthes Webdesign