Se nyt

Generalforsamling 21.3.2020

16.April 2018

Besøg af Tønder Kommune vedr. afvandingsproblemer, Lokalplan og renovation.

 
Jan 2018

Medlemsinformation Januar 2018:

Bestyrelsen for Bolilmak Grundejerforening er blevet bekendt med at der i perioden 10.1-12.1 2018 har været indbrud i vores sommerhusområde.
Bestyrelsen vil gerne have et overblik over antallet af indbrud, så man er meget velkommen til at sende en mail til info@grundejerforening-bolilmark.dk

 Vil man gerne undgå indbrud i vinterhalvåret anbefaler Det Kriminalpræventive Råd:

  • Træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne. Lad tyven se, at der ikke er noget at komme efter
  • Luk og lås døre og vinduer – også selvom du blot er væk i kort tid
  • Husk, at selv hårde hvidevarer og brændeovne er i fare, når tyven har god tid
  • Sæt dobbeltlåse på døren
  • Forstærk dørkarmen på yderdøren og monter et sikkerhedsslutblik
  • Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge dem til at bryde ind i huset
  • Brug udendørsbelysning med føler
  • Fjern alle ekstranøgler, som du har gemt ved huset
  • Aftal med naboerne, at I holder øje med hinandens huse

Bestyrelsen anbefaler at man via hjemmesiden tilgår FL´s hjemmeside og klikker sig ind på Nyhedsbrev 2018.01.21 - https://www.mitsommerhus.com/information/mit-fritidshus-nyhedsbrev

Ud over generel information til fritidshusejere kan man læse om Forsikringer, Skærpede krav til brændeovne, Stigende grundvand, Ændringer i bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

Et godt Nytår
Bestyrelsen.

-----------

Ridning forbudt

Der er opsat skilte ved indfaldsveje og stier til Bolilmark med ridning forbudt, ligesom der er etableret en spærring i form af bomsystem ved Lakolkstien for at hindre uvedkommende motoriseret trafik. Denne bom kan låses op, hvis nødvendigheden tilsiger dette. En nøgle er anbragt et tilgængeligt sted, som ethvert bestyrelsesmedlem kan oplyse om. Skulle den bortkomme vil vi selvfølgelig gerne have besked. Vi har et par reservenøgler, men er ikke særlig forhippet på, at skulle køre til Rømø, hver gang der skal låses op. Beredskabet har deres egen nøgle.

Med hensyn til ridning synes skiltene her  knap 1 måned efter opsætningen ikke at have den helt ønskede effekt, hvorfor vi opfordrer vore medlemmer til at påtale overtrædelser, samt meddele til bestyrelsen, hvis man har kendskab til eller mistanke om, hvor hestene kommer fra, så vil bestyrelsen indskærpe overfor ejerne, at vi ikke kan affinde os med overtrædelse af rideforbud på vore veje, eftersom dette afstedkommer øgede udgifter til vedligehold.

MØDE MED TØNDER KOMMUNE OM NY LOKALPLAN

Tønder kommune har på baggrund af det store antal ansøgninger om dispensationer og bestyrelsens klager over manglende respekt for regulativerne i den gældende plan besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.

På det indledende møde blev vi beroliget med, at der ikke er nogen skjult dagsorden, således er der ingen planer om at ændre kloakerings- eller forsynings- og renovationsvilkårene.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vi gerne vil have de bestemmelser, der normalt gives dispensation til indskrevet i den nye plan, men at vi i øvrigt er godt tilfreds med den eksisterende plan, blot er vi meget utilfredse med, at kommunen ikke sørger for, at reglerne bliver overholdt af alle.


Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

    © Birthes Webdesign