Okt 2023

Referat fra 2.10.23

 

April

Nyhedsbreve fra Fritidshusejernes Landsforening

 

Ny lokalplan  105-737 trådte i kraft 7. juli 2021.

Forårets første bestyrelsesmøde 1 maj 2021 i grundejerforeningen, hvor fysisk fremmøde var muligt,
 blev indledt med maling og rengøring af vores posthus.

--------OOO-----------

 
13.04.20
 

Bunken med stabilgrus er blevet flyttet til hjørnet med Ringvejen og Blåbærvej.

Stabilgruset er tænkt til reparation af huller på stikvejene som Grundejerforeningen ikke vedligeholder.

---------OOO-----------

 

 

 

 

Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.