Bestyrelse og udvalg

 • Formand
  Sten Scheller 
  Tækkerløkke 42, 6200 Aabenraa
  Tlf. 6181 5710
  Mail: scheller@mail.dk
  (Sommerhus: Ringvejen 43)
  (På valg 2025)
 • Næstformand
  Pia Lorenzen
  Visgårdvej 4, Bjerndrup
  6200  Aabenraa
  Mail: lorenzen63@icloud.com
  Tlf. 6120 4831
  (Sommerhus: Mågevej 2)
  (På valg 2024)
 • Kasserer
  Carsten Roos
  Elmevej 11, Havnbjerg, 6430 Nordborg
  Tlf. 7449 0059 / 3051 3357
  Mail: carsten.roos@gmail.com
  (Sommerhus: Blåbærvej 8)
  (På valg 2024)
 • Vej, vandløb og stier
  Orla Olesen
  Hulvejen 19,6340 Kruså
  Tlf.  4243 6836.
  Mail: fam_olesen@mail.tele.dk
  (Sommerhus: Trinnesvej 3)
  (På valg 2025)
 • Sekretær
  Vibeke Hellesøe Appel

  Skt. Jørgensvej 4, 6100 Haderslev
  Tlf: 2987 0103
  Mail: vibeappel@gmail.com
  (Sommerhus: Blåbærvej 7a)
  (På valg 2025)

 

Suppleant

 • Suppleant
  Holger Nissen
  Præstehøj 45
  8752 Gedved
  Tlf. 20 29 97 23
  holger.nissen@fibermail.dk
  (Sommerhus Ringvejen 151)
 • Suppleant
  Gitte Wadskjær

Revisor

 • Hans Christian Lassen

Revisorsuppleant.

 • Jørgen Gram Hansen