Bestyrelse og udvalg

 • Formand
  Sten Scheller 
  Tækkerløkke 42, 6200 Aabenraa
  Tlf. 6181 5710
  Mail: scheller@mail.dk
  (Sommerhus: Ringvejen 43)
  (På valg 2021)
 • Næstformand
  Pia Lorenzen
  Visgårdvej 4, Bjerndrup
  6200  Aabenraa
  Mail: lorenzen62@gmail.com
  Tlf 61204831
  (Sommerhus: Mågevej 2)
  (På valg 2020)
 • Kasserer
  Carsten Roos
  Elmevej 11, Havnbjerg, 6430 Nordborg
  Tlf. 7449 0059 / 3051 3357
  Mail: carsten.roos@gmail.com
  (Sommerhus: Blåbærvej 8)
  (På valg 2020)
 • Vej, vandløb og stier
  Orla Olesen
  Hulvejen 19,6340 Kruså
  Tlf. 30346659
  fam_olesen@mail.tele.dk
  (Sommerhus: Trinnesvej 3)
  (På valg 2021)
 • Referent
  Inge Laursen
  Frejasvej 19
  6070 Christiansfeld
  Tlf: 21644762/23294158
  mikl@tdcasdl.dk
  (Sommerhus: Rørvej 4)

Suppleanter

 • Suppleant
  Holger Nissen
  Præstehøj 45
  8752 Gedved
  Tlf. 81728182
  holger.nissen@fibermail.dk
  (Sommerhus Ringvejen 151)

 

© Birthes Webdesign