Meddelelse om ejerskifte på Bolilmark, Rømø

Sommerhusgrund


Ny ejer / Flyttemeddelelse

Tidligere ejer


CAPTCHA       Skriv tallene i kassen

 

Velkommen til nye sommerhusejere

 Her er lidt orientering  om grundejerforeningen

Efterår - lyngen blomstrer
På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Grundejerforeningens opgave er at løse  de for området værende fælles opgaver, såsom udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, fortove, grøfter, postkasseanlæg, stemmeværker og diger samt afholde alle de hermed forbundne udgifter.

Til at forestå løsningen af de nævnte opgaver, vælges der på grundejerforeningens generalforsamling, som afholdes i maj eller juni måned, en bestyrelse  på 5 personer.

For at kunne finansiere disse opgaver opkræver grundejerforeningen hvert år et kontingent, som p.t. udgør 500 kr. Kontingentet dækker perioden 1. januar til 31. december det følgende år.

Bestemmelser om vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, reguleres af "Lokalplan nr. 707  for Sommerhusområdet nr 7 - Bolilmark".

© Birthes Webdesign